EnglishVietnamese

TẦM NHÌN SỨ MỆNH

TẦM NHÌN

Đến năm 2021, trở thành thương hiệu đứng đầu trong lĩnh vực chế biến thực phẩm tại Việt Nam.

SỨ MỆNH

Mang tinh hoa ẩm thức khắp năm châu vào bữa cơm gia đình bạn.

GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

HÀNH ĐỘNG

  • KHÔNG NÓI LÝ DO – CHỈ NÓI KẾT QUẢ
  • KHÔNG TRANH LUẬN – CHỈ NÓI GIẢI PHÁP
  • DÁM NGHĨ – DÁM LÀM – DÁM NHẬN TRÁCH NHIỆM

GIÁ TRỊ

  • CON NGƯỜI LÀ GIÁ TRỊ NỀN TẢNG
  • TẠO RA GIÁ TRỊ GIA TĂNG MỖI NGÀY
  • ĐỔI MỚI, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO

ỨNG XỬ

  • SẢN PHẨM & DỊCH VỤ TỐT NHẤT CHO KHÁCH HÀNG
  • TUÂN THỦ QUY ĐỊNH VÀ MỆNH LỆNH CẤP TRÊN
  • MINH BẠCH TRONG CÔNG VIỆC VÀ HÀNH ĐỘNG

Giá trị mà chúng ta chia sẻ

Coi trọng sự tự tôn và tôn nghiên của con người

We respect the human dignity and self-esteem

Tạo ra giá trị và sự hài lòng cho khách hàng

Cống hiến cho sự hạnh phúc của gia đình và xã hội

CÁC SẢN PHẨM